ALLMÄNNA VILKOR

BOKNINGSVILLKOR

VILLKOR

  1. BETALNING / AVBOKNING / ÄNDRING AV KALASBOKNINGAR
  2. ORDNINGSREGLER
  3. AVTALSBROTT OCH ANSVAR
  4. FORCE MAJEURE
  5. INTEGRITETSPOLICY
  6. Särskilda villkor för årskort & månadskort

VILLKOR

Extremezone AB (Org nummer: 559147-9117) kan tillhandahålla sport- och fritidsaktiviteter i sport- och fritidsanläggningar på de platser som anges på deras webbplats, i detta fall webbplatsen www.lasermalmo.se (hädanefter kallad ”Webbplatsen”). Nedanstående villkor gäller därför. Villkoren gäller för områden som användandet av webbplatsen www.lasermalmo.se, bokningar och köp av biljetter och event till deras sport- och fritidsaktiviteter och -anläggningar (hädanefter kallade ”Tjänsterna”) samt för användningen av dessa tjänster.

För att använda Webbplatsen, boka och köpa biljetter till deras Tjänster samt använda dem måste kunden vara minst 18 år för att vara behörig att sluta avtal samt acceptera att vara är bunden av Villkoren som gäller. Om kunden är yngre än 18 år krävs kundens förmyndares samtycke.

Kunden kan boka och köpa de produkter och tjänster som erbjuds på Webbplatsen under den tidsperiod som produkterna är utsatta som tillgängliga. Priserna anges i svenska kronor och inklusive moms.

Betalning kan ske via de betalningsalternativ, under den tidsperiod som betalningsalternativen är utsatta som tillgängliga, som anges på Webbplatsen. Notera att betalningstjänsterna sker via fristående betalningstjänstleverantörer och förutsätter att kunden accepterar villkoren för betalningstjänsterna. Därför är det viktigt att kunden läser och säkerställer tredje partens villkor innan det genomförs en bokning eller ett köp.

Vid bokningar eller köp kan det förekomma att kunden måste uppge namn, kontaktuppgifter, betalkortsinformation och/eller de andra uppgifter som tydligen anges på Webbplatsen.

Därtill, vid vissa bokningar eller köp och viss användning av Webbplatsen, kan det hända att Tjänsterna kräver att kunden I vissa fall måste registrera ett användarkonto enligt de instruktioner som anges på Webbplatsen samt att kunden loggar in via användarnamn och lösenord. Kunden ansvarar alltid själv för att hålla användarnamn, lösenord och andra privata inloggningsdetaljer hemliga samt ansvarar för all användning och aktivitet som sker via kundens användarkonto. Om kunden upptäcker eller misstänker obehörig användning av sitt användarkonto måste Laser Malmö omgående kontaktas med denna information. Detta gäller likaså omvänt håll.

Kunden ansvarar för att vid varje tidpunkt tillhandahålla och vidmakthålla fullständig, korrekt och uppdaterad information. Kunden kan därför inte utge sig för att vara någon annan eller använda sig av någons annans namn eller uppgifter. Undantag gäller dock om man inhämtar dennes medgivande först.

Efter att kunden har genomfört en bokning eller ett köp skickas en bokningsbekräftelse till den e-postadress som kunden har uppgivit vid beställning eller som kopplats till dennes användarkonto. Kunden ska alltid kontrollera innehållet i bokningsbekräftelsen så att innehåller stämmer överens med köpet eller reserveringen. Om kunden noterar något fel eller brister samt om bokningsbekräftelse ej mottagits inom två dagar skall kunden snarast kontakta Laser Malmö.

Vänligen notera att ångerrätten i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler inte gäller vid avtal rörande fritidsaktiviteter. Hör dock av dig så snabbt som möjligt om du upptäcker fel vid bokning eller köp av biljetter till våra sport- och fritidsaktiviteter och -anläggningar.

BETALNING / AVBOKNING / ÄNDRING AV KALASBOKNINGAR

Du kan välja att betala med kort, faktura eller på plats. Vi är en kontantfri verksamhet.

Du kan avboka ditt kalas upp till 24h innan ankomstdag utan debitering. Sker inte avbokning innan 24h kommer vi debitera kunden med 700kr.

Vid sen avbokning sker detta via mejl till info@lasermalmo.se

Kalasändringar görs direkt via bokningslänken eller kan skickas till info@lasermalmo.se

ORDNINGSREGLER

Säkerhet är något som Laser Malmö prioriterar och arbetar aktivt för att upprätta, då besökarna ska vara så säkra som möjligt under- deras tid i Laser Malmös anläggningar eller event. Därför har nedanstående ordningsregler upprättats:

Alla som är besökare till Laser Malmö, vare sig om det deltas i aktiviteter eller besöker de anläggningar som bolaget äger, måste följa de instruktioner och riktlinjer som är tydligt utskrivna.

Det är inte tillåtet att slåss med vapnen och vi vill att du tillämpar yttersta försiktighet när du är inne i arenan så du inte trillar och slår dig.

Om du använder glasögon så rekommenderar vi dig att ta av dessa så du inte tappar dem inne på banan.

Besökare som är yngre än 7 år är tyvärr ej välkomna till oss eftersom våra aktiviteter är utformade till barn från 7 år och uppåt.

Besökare som är mellan 7-9 år måste alltid ha med en vuxen med i lokalen för att utnyttja utrustningen och aktiviteterna.

Besökare som är över 10 år får lov att besöka Laser Malmö själv utan en medföljande vuxen.

Om du är gravid, skadad eller lider av någon sjukdom eller diagnos bör du alltid rådfråga läkare innan deltagning i Laser Malmös sport- och fritidsaktiviteter eller besöker en av Laser Malmös anläggningar.
Utövaren skall följa de övriga säkerhetskrav på klädsel som du hittar under säkerhet.

Om besökaren inte följer eller accepterar Laser Malmös ordningsregler har denne inte rätt att använda Tjänsterna eller få tillgång till Laser Malmös anläggningar. Besökaren har då heller inte rätt att få något belopp återbetalt för den tid som ej har utnyttjas.

Bolaget är försäkrat men om du skulle skada dig då gäller din privata hem- och personförsäkring.

AVTALSBROTT OCH ANSVAR

Om kunden bryter mot Villkoren har Laser Malmö rätt till att neka kundens tillgång till de anläggningar och aktiviteter Laser Malmö tillhandahåller och hindra en fortsatt användning av Tjänsterna.

Laser Malmö ansvarar endast för de direkta skador som orsakas av vår försumlighet och inte för indirekta skador, såsom förlorade intäkter, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet kan läggas oss till last eller annars följer av tvingande lag.

För det fall Webbsidan innehåller länkar till webbsidor eller resurser som tillhandahålls av annan, tillhandahålls dessa endast i informationssyfte och Laser Malmö har ingen kontroll och inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller resurser.

FORCE MAJEURE

Vid händelser utanför vår skäliga kontroll som påverkar möjligheten att fullgöra bägge parternas förpliktelser eller som medför att fullgörelsen av förpliktelser inte är ekonomiskt försvarbar, t.ex. krig, naturkatastrofer, mobilisering, pandemi, eldsvåda, uppror eller upplopp, beslag, försening av leverans från underleverantörer, driftstörningar, strömavbrott eller avbrott i internettrafik, telekommunikationer och arbetsmarknadskonflikter (“Befrielsegrunder”) är varken Laser Malmö eller kunden är ansvarig för.

Utan dröjsmål ska respektive part meddela den andra parten om förekomsten om Befrielsegrunder och fullgörelsen av förpliktelserna skall återupptas när Befrielsegrunder har upphört.

INTEGRITETSPOLICY

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du rätt till följande information från oss:

Vilka uppgifter sparas om dig som kund?

När du klickar på ”slutför bokning” i vårt bokningssystem godkänner du att dina angivna uppgifter sparas. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullfölja din bokning/köp. Om fullständiga personuppgifter inte lämnas kan vi inte fullfölja vårt avtal med dig och en bokning kan inte genomföras.

Vid en bokning behöver vi:

Namn.

Adress.

Telefonnummer.

E-postadress.

Typ av aktivitet du bokat.

När du bokade den.

När aktiviteten utfördes.

De eventuella kommentarer du angav vid bokning. Exempelvis allergier, särskilda instruktioner.

Information till tredje part

Vi delger den information som krävs till våra samarbetspartners för att vi ska kunna fullfölja vårt köpeavtal med dig som kund när du lagt en order. Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till Billmate som är vår betalningsleverantörer. Vid betalning görs även en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar via Billmate för att kunna analysera möjliga betallösningar till dig som kund.

Varför sparar vi detta?

För att vi är skyldiga enligt bokföringslagen att spara dina uppgifter i 5 år. För att vi själva ska kunna utvärdera och analysera vad våra kunder bokar, hur de gör det och när de gör det. Allt i syftet att kunna erbjuda en så välfungerande verksamhet som möjligt och erbjuda våra kunder rabatterade erbjudanden, nyheter och information om vår verksamhet.

Hur länge sparar ni mina uppgifter?

Vi sparar dina kunduppgifter och bokningar minst 5 år. Vill du få dina uppgifter raderade kan detta ske först efter 5 år pga bokföringslagen. Du kan närsomhelst begära ett utdrag på vilka uppgifter som finns sparade på dig.

Hur gör jag om jag vill bli raderad/bortglömd?

Du hör av dig till vår kundtjänst/reception så anonymiserar vi alla dina uppgifter (såvida det uppfyller lagkrav ovan). En anonymisering innebär att ingen längre kan koppla dina uppgifter till dig som person

MINDERÅRIG

Anmälare under 18 år får ej godkänna dessa villkor utan föräldrars godkännande. Då du är minderårig är det nämligen dina föräldrar/målsmän som blir betalningsskyldiga.